کمپین بین المللی حقوق بشر
بخش: اخبار
مدت: 00:06:30
تاریخ: چهارشنبه, 30 ارديبهشت 1388
2009-05-20
خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی در مورد بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در ارتباط با سالگرد بازداشت اعضای هیئت یاران در ایران
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ31 اردیبهشت- 5/21...