چهارمين جلسه ی دادگاه
بخش: اخبار
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 14 خرداد 1389
2010-06-04
چهارمين جلسه ی دادگاه رهبران زندانی بهائيان ايران روز ۲۲ خرداد برگزار خواهد شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13خرداد- 6/3...