پایان محاکمه ی اعضای هیئت یاران
بخش: اخبار
مدت: 00:09:54
تاریخ: جمعه, 28 خرداد 1389
2010-06-18
این خبر حاکی است که محاکمۀ هفت رهبر جامعۀ بهائيان ايران، که بيش از دو سال است در ايران زندانی هستند، پس از سه جلسه ی متمادی در روزهای گذشته، به پايان رسيده‌ است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27خرداد- 6/17...