تخريب خانه‌های بهائيان به منظور راندن آنها از يک روستا در ايران
بخش: اخبار
مدت: 00:04:52
تاریخ: شنبه, 12 تیر 1389
2010-07-03
خبری از سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی حاکی از اینکه خانه‌های قريب پنجاه خانوار بهائی در يک روستای دورافتاده در شمال ايران در ادامه ی تمهيدها برای بيرون راندن آنها از منطقه تخريب شده است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10تیر- 7/1...