بهائيان ايول: روحیۂ مثبت و سازنده
بخش: اخبار
مدت: 00:13:01
تاریخ: جمعه, 25 تیر 1389
2010-07-15
خبری به نقل از سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی که حاکی است: پیرو تخریب خانه های بهائیان در روستای ایول در ایران -که هفته پیش گزارش شد- داستان دیگری نيز باید روایت شود. داستان روستاییانی که در برابر بی عدالتی هایی که همسایگان بهائی شان مجبور به تحملش شده اند، با آنها همدردی کرده اند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24تیر- 7/15...