"ابراز نگرانی دبیر کل سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران "
بخش: اخبار
مدت: 00:05:43
تاریخ: جمعه, 07 آبان 1389
2010-10-28
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی حاکی از اینکه دبیر کل سازمان ملل متّحد، بان کی مون، بار دیگر نگرانی شدید خود را از نقض مداوم حقوق بشر در ایران، از جمله آزارهائى که به بهائیان ایرانی وارد می آید، ابراز داشته است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 آبان- 10/28...