نامه ی سرگشاده جامعه بهایی خطاب به محمد صادق لاریجانی
بخش: اخبار
مدت: 00:15:47
تاریخ: جمعه, 26 آذر 1389
2010-12-16
گزارش ویژه این هفته شامل بخشهایی از نامه ی سرگشاده ی جامعه ی جهانی بهایی خطاب به ریاست قوه ی قضائیه آیت الله محمد صادق لاریجانی می باشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 آذر- 12/16...