"تهدید آتش افروزان به انتقام، در صورت دوستی بهائیان با مسلمانان "
بخش: اخبار
مدت: 00:05:32
تاریخ: جمعه, 01 بهمن 1389
2011-01-20
اخیراً موجی از حمله با مواد آتش زا به فروشگاه های متعلّق به بهائیان رفسنجان در ایران به راه افتاده که به نظر می رسد بخشی از کمپینی برای مخدوش کردن روابط میان بهائیان و مسلمانان شهر باشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30دی- 1/20...