سومین سالگرد زندانی شدن رهبران بهائی ایران
بخش: اخبار
مدت: 00:04:58
تاریخ: جمعه, 30 ارديبهشت 1390
2011-05-19
خبری به نقل از سرویس خبری جامعۂ بهائی که حاکیست : همزمان با پایان سومین سال زندان هفت رهبر بهائی در ایران، جامعۂ جهانی بهائی تأیید کرده که دو زن عضو این گروه به زندان دیگری منتقل شده اند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 اردیبهشت- 5/19...