اشاره به «مسئلۀ بهائیان» در نشست حقوق بشر پارلمان اروپا
بخش: اخبار
مدت: 00:09:42
تاریخ: جمعه, 20 خرداد 1390
2011-06-09
اخباری به نقل از سرویس خبری جامعۂ جهانى بهائی. خبر نخست بیان می کند که نمایندگان دیانت بهائی به جمع دعوت کنندگان از کشورهای گروه ۸ برای اقدامی شجاعانه دربارۀ بحران های به هم وابستۀ پیش روی نوع بشر پیوسته اند و خبر دیگر در ارتباط با اشاره به «مسئلۀ بهائیان» در نشست حقوق بشر پارلمان اروپا می باشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19خرداد- 6/9...