فصل سوم شماره ی ده
بخش: جستجو
مدت: 00:20:31
تاریخ: جمعه, 24 تیر 1390
2011-07-14
به مناسبت 22 تیر روز جوان در جستجوی این هفته از مشکلات جوانان در ایران می گوییم و از دریچه جستجو نگاهی داریم به یکی از راه های موفقیت جوانان یعنی اعتماد به نفس. در بخش "از دور و نزدیک" سهیلا شهیدی از برنامه های نوجوانان می گوید و درباره ی تأثیر آن در دوران جوانی صحبت می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 تیر- 7/14...