فصل سوم شماره ی دوازده
بخش: جستجو
مدت: 00:18:15
تاریخ: جمعه, 07 مرداد 1390
2011-07-28
آیا قاضی میتونه هم قضاوت کنه و هم یکی از طرف های دعوا باشه؟ این شیوه محاکمه در کشورمون سابقه طولانی داره در بخش "دریچه جستجو" هم در جریان نمونه ای از این محاکمه ها قرار می گیریم. در بخش از دور و نزدیک به مناسبت سالگرد تشکیل کنفرانس سنکا فالز در نیویورک همراه می شویم با لیلی میلر وکیل و حقوقدان
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 مرداد- 7/28...