فصل سوم شماره ی هفده
بخش: جستجو
مدت: 00:19:36
تاریخ: جمعه, 11 شهریور 1390
2011-09-01
سرانه مطالعه در کشورمون دو دقیقه اعلام شده است ! در بخش دریچه به فرهنگ مطالعه در کشور نگاهی داریم و به مناسبت 11 شهریور -روز صنعت چاپ- با فرزین دوستدار -نویسنده و ناشر- گفتگویی از دور و نزدیک خواهیم داشت.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 شهریور- 9/1...