فصل سوم شماره ی هجده
بخش: جستجو
مدت: 00:24:53
تاریخ: جمعه, 18 شهریور 1390
2011-09-08
این هفته جستجو، منتخبی از برنامه های گذشته را شامل می شود! نگاه مجددی داریم به شبکه های اجتماعی و به مناسبت روز سینما تکرار گفتگویی با هنرمند اهل سینما "امید جلیلی" را خواهیم داشت.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 شهریور- 9/8...