فصل سوم شماره ی نوزده
بخش: جستجو
مدت: 00:27:59
تاریخ: جمعه, 25 شهریور 1390
2011-09-15
ضمن اشاره به 27 شهریور روز شعر و ادب فارسی و به مناسبت سالگرد تولد استاد محمد رضا شجریان از تاثیر متقابل شعر و موسیقی خصوصا آواز صحبت به میان آمده در بخش دریچه به خدمات انسان دوستانه وفعالیت های داوطلبانه نگاهی داریم و به همین مناسبت با دو تن از پزشکان که به خدمت در مناطق محروم مشغولند گفتگویی از دور و نزدیک خواهیم داشت.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 شهریور- 9/15...