فصل سوم شماره ی بیست و یک
بخش: جستجو
مدت: 00:23:59
تاریخ: جمعه, 08 مهر 1390
2011-09-29
در بخش "دریچه جستجو" نگاهی کنجکاوانه خواهیم داشت به سالخوردگی، مشکلات و برخی راه حل های کمک به برطرف شدن نگرانی ها در مورد این برهه از زندگی. در قسمت "از دور و نزدیک" سری می زنیم به کنفرانسی در لس آنجلس درمورد حقوق بشر
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7مهر- 9/29...