دو برندۀ جایزۀ صلح نوبل خواستار آزادی مدرّسان بهائی شدند
بخش: اخبار
مدت: 00:13:08
تاریخ: جمعه, 08 مهر 1390
2011-09-29
خبری از سرویس خبری جامعه بهایی حاکیست: همزمان با برگزاری دادگاه تعدادی از مدرسان بهائی، دو برندۀ جایزۀ صلح نوبل از حکومت ایران به شدت انتقاد و اقدامات آن را به «عصر تاریکی اروپا» یا «دادگاه های تفتیش عقاید اسپانیا» تشبیه کرده اند. خبر دیگری از پنجاهمین سالگرد بنای معبد بهائی استرالیا حکایت دارد و بیان می کند جمعی از افراد سرشناس کشور نقش این معبد را در زندگی اجتماعی مردمان این ناحیه مورد ستایش قرار دادند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7مهر- 9/29...