چطور ایران حقوق یک دانشجوی برتر را نقض می کند
بخش: اخبار
مدت: 00:07:05
تاریخ: جمعه, 15 مهر 1390
2011-10-06
این خبر داستان جوانی بهایی است که مانند بسیاری از جوانان در سراسر جهان، با امید فراوان به دسترسی به تحصیلات مناسب دانشگاهی پرورش یافت.
اما اکنون شهره روحانی با نظامی مواجه است که گرچه در ظاهر به او وعدۀ دسترسی به اين موقعيت را می دهد، اما به نحوی ظالمانه طوری برنامه‌ريزی کرده که جلوی دريافت مدرک دانشگاهی او و جمع دیگری از جوانان ایرانی گرفته شود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14مهر- 10/6...