فصل سوم شماره ی بیست و چهار
بخش: جستجو
مدت: 00:22:09
تاریخ: جمعه, 29 مهر 1390
2011-10-20
این هفته جستجو با نظم مثال زدنی ای به خونه هاتون میاد تا از فواید و مضرات نظم بگه!! بعد هم به مناسبت روز جهانی سازمان ملل از فعالیت های این سازمان و نظمی که با کمک این فعالیت ها ممکنه تو دنیا برقرار بشه (هر چند که با منافع خیلی ها جوردرنمیاد) حرف می زنه و بازهم به مناسبت فرارسیدن بیست اکتبر اشاره ای به سالروز میلاد سید علی محمد باب داره
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28مهر- 10/20...