کمپین رسانه‌ای ایران برای دهشتناک جلوه دادن بهائیان
بخش: اخبار
مدت: 00:11:19
تاریخ: جمعه, 06 آبان 1390
2011-10-27
در کمپین رسانه‌ای دامنه‌داری در ايران که در خارج از ایران عمدتاً از نظر دور مانده، بطور سیستماتیک به نفرت و تبعیض علیه اقلیّت سیصد هزار نفرۀ بهائی دامن زده می‌شود. هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژه در آزادی دین یا عقیده، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل اظهار کرد: آزار بهائیان در ایران از جمله «افراطی ترین شکل های ناشکیبایی و آزار دینی» در جهان امروز است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 آبان- 10/27...