محکومیت مدرسین بهایی
بخش: اخبار
مدت: 00:12:30
تاریخ: جمعه, 20 آبان 1390
2011-11-10
در این بخش اخباری از سرویس خبری جامعه بهایی را خواهید دید. سر خط خبرها: -ادامۀ حملات به بهائیان همزمان با بررسی بیشتر کارنامۀ حقوق بشر ایران در سازمان ملل. -محاکمۀ مدرّسان بهائی: گسترش اعتراضات
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19آبان- 11/10...