فصل سوم شماره ی بیست ونه
بخش: جستجو
مدت: 00:25:20
تاریخ: پنجشنبه, 03 آذر 1390
2011-11-23
جستجو نگران جنگ و پیامدهای آن است و امیدواره که راه های بهتری برای رسیدن به صلح و آشتی پیدا بشه. ضمناً (یا ضمنن) دریچه ی این برنامه به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان به مسئله "غیرت" بازه. پس باغیرت ها از پای تلویزیون جم نخورن! در بخش از دور و نزدیک به دیدن نمایش "آزادی" میریم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3آذر- 11/24...