پيوستن پارلمان اروپا به اعتراض های بين المللی
بخش: اخبار
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 03 آذر 1390
2011-11-23
دو خبر به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: -محکوميت شديد نقض حقوق بشر در ايران توسط سازمان ملل و پيوستن پارلمان اروپا به اعتراض های بين المللی -بهائیان آفریقای جنوبی و تجربۂ ۱۰۰ سال برابری نژادی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3آذر- 11/24...