فصل سوم شماره ی سی
بخش: جستجو
مدت: 00:23:03
تاریخ: جمعه, 11 آذر 1390
2011-12-01
به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلولین جستجو نگاهی به حکمت تفاوت ها در میان انسان ها دارد. در بخش از دور و نزدیک به مناسبت روی صحنه رفتن تئاتر "سلام ای همصدای من" با نویسنده و کارگردان این تئاتر، گلوریا یزدانی گفتگویی خواهیم داشت.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10آذر- 12/1...