فصل سوم شماره ی سی و یک
بخش: جستجو
مدت: 00:25:59
تاریخ: جمعه, 18 آذر 1390
2011-12-08
به مناسبت 19 آذر روز جهانی حقوق بشر جستجو به برخی موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله حقوق اتباع خارجی می پردازد از دریچه جستجو هم نگاهی به محدودیت ها خواهد داشت از دور و نزدیک گفتگوی است با رویا کاشفی فعال حقوق بشر.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: