خبرهائى از سرويس خبرى جامعه جهانى بهائى
بخش: اخبار
مدت: 00:14:42
تاریخ: جمعه, 18 آذر 1390
2011-12-08
سه خبر به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: تأکید سناتور کانادایی بر رفتارهای هشدار دهنده ایران با بهائیان -ایجاد شبکه ای با هدف سبزتر کردن تجربه زیارت -وقف زندگی یک آهنگساز در ساختن دنیایی بهتر
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: