فصل سوم شماره ی سی و دو
بخش: جستجو
مدت: 00:20:57
تاریخ: جمعه, 25 آذر 1390
2011-12-15
شب یلدا همراه با جستجو! گر چه تلاش ما برای دستیابی به اخبار خوب برای همراهی با انار و هندونه در این طولانی ترین شب سال به جایی نرسید، اما از دریچه جستجو نگاهی به افراط داشتیم و از دورونزدیک گفتگویی با فرزان فرامرزی سازنده مستندی درمورد پناهندگان ایرانی در ترکیه
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22آذر- 12/15...