فصل سوم شماره ی سی و چهار
بخش: جستجو
مدت: 00:21:21
تاریخ: جمعه, 09 دی 1390
2011-12-29
سال نو میلادی مبارک. به امید سالی پر از صلح و محبت جستجو نگاهی دارد بر سالی که گذشت و در بخش از دور و نزدیک گفتگویی با شبنم طلوعی- نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر رقص پاییزی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8دى - 12/29...