افزایش خطرناک آزار دینی در ایران
بخش: اخبار
مدت: 00:04:35
تاریخ: جمعه, 07 بهمن 1390
2012-01-26
اخباری به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: خبر اول "در مذاکرات پارلمان بريتانيا افزایش خطرناک آزار دینی در ایران مورد توجه قرار گرفت" و خبر دوم "بهائیان ایران حتّی در مرگ با تبعیض مواجه هستند"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 بهمن- 01/26...