سیاست‌مداران اسلواکی آزار بهائیان در ایران را «ناامیدکننده» و «منزجر‌کننده» خواندند
بخش: اخبار
مدت: 00:04:35
تاریخ: جمعه, 07 بهمن 1390
2012-01-26
دوخبر به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: خبر اول "سیاست‌مداران اسلواکی آزار بهائیان در ایران را «ناامیدکننده» و «منزجر‌کننده» خواندند" و خبر دوم "درگذشت بازرس ویژه سازمان ملل"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 بهمن- 01/26...