شخصیت‌های رومانیایی خواهان حقوق بشر برای بهائیان ایران هستند
بخش: اخبار
مدت: 00:28:43
تاریخ: جمعه, 14 بهمن 1390
2012-02-02
اخباری به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: شخصیت‌های رومانیایی خواهان حقوق بشر برای بهائیان ایران هستند و خبر دوم سخت‌گیری‌های تازه کمپین برای جلوگیری از رشد بهائیان ایران را آشکار می‌کند
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 بهمن- 02/2...