جستجو فصل سوم شماره ی چهل ودو
بخش: جستجو
مدت: 00:32:52
تاریخ: جمعه, 05 اسفند 1390
2012-02-23
دریچه این هفته راجع به شانس است و گفتگوی بخش از دورو نزدیک با موسیقیدان و آهنگساز "الساندرو جووا" است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 اسفند- 02/23...