دين، معنويت و آموزش در نشست مراکش
بخش: اخبار
مدت: 00:05:01
تاریخ: جمعه, 26 اسفند 1390
2012-03-15
معنويت ڇيست؟ ڇطور آموزش دينى ميتواند آن را پيش ببرد؟ و دين و معنويت، ڇه نقشى در ترويج رفاه انسانى دارند؟ اينها از جمله سؤالاتى بود که توسط یک گروه از مدرّسان، دانشگاهیان و الهیون از ادیان مختلف دنیا، در کنفرانس بین‌المللی دربارۀ دین، معنویت و آموزش برای شکوفایی بشرکه از ۵ تا ۷ اسفند (۲۴ تا ۲۶ فوریه) در مراکش برگزار شد، مورد بررسى قرار گرفت.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 اسفند - 03/15...