جستجو فصل سوم شماره ی چهل وهفت
بخش: جستجو
مدت: 00:24:05
تاریخ: جمعه, 18 فروردين 1391
2012-04-05
جستجو بعد از صحبت کوتاهی درباره انرژی هسته ای، به مناسبت روز ملی فن آوری هسته ای، نگاهی به مقوله شانس دارد و گفتگویی با راشین فهندژ هنرمند فیلمساز در بخش از دورو نزدیک
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 فروردین - 04/5...