جستجو فصل سوم شماره ی چهل ونه
بخش: جستجو
مدت: 00:22:00
تاریخ: جمعه, 15 ارديبهشت 1391
2012-05-03
در استانه روز معلم و روز کارگر بد ندیدیم از امنیت شغلی بگیم ویه کم از آدمایی حرف بزنیم که دل پری دارن ازنداشتن حس امنیت سر کارشون. البته این بخش دریچه هست، از دور و نزدیک هم یه نیم نگاهی داره به رژه ای که در شهر نیویورک به مناسبت سال نو خورشیدی برگزار شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 اردیبهشت - 05/3...