جستجو فصل سوم شماره ی پنجاه و سه
بخش: جستجو
مدت: 00:26:35
تاریخ: شنبه, 06 خرداد 1391
2012-05-25
فکر می کنی تو زندگیت لحظه ای هست که پیش داوری نکرده باشی؟ چون معمولن آدما هر لحظه دارن درباره ی چیزی پیش داوری می کنن دریچمون رو درباره پیش داوری رفتیم. تو قسمت دیگه ای از جستجو فیلم کوتاهی از هیلدا هاشم پور رو میبینید و در بخش از دور و نزدیک به بنیاد امید سری می زنیم و با فعالیت های این مؤسسه خیریه آشنا می شیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 خرداد - 05/31...