جستجو فصل سوم شماره ی پنجاه و پنج
بخش: جستجو
مدت: 00:27:25
تاریخ: جمعه, 26 خرداد 1391
2012-06-14
اگر بار گران..... بودیم رفتیم.....در آخرین برنامه از فصل سوم جستجو ضمن خداحافظی فقط به این خاطر که بعضی از شما خواسته بودید و البته چون روز مبارزه با مواد مخدر نزدیک بود به مسئله اعتیاد هم پرداختیم با برادان علایی گفتگوو کردیم و عوارض اعتیاد رو بررسی کردیم. راستی روز پدر هم به همه بابا ها و بابابزرگا مبارک. و بالاخره خدانگهدار تا همیشه و منتظرتون می مونیم تا بعد. شما هم منتظرمون بمونید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 خرداد - 6/14...