لوح دنیا - قسمت دوم
بخش: برای فردا
مدت: 00:27:07
تاریخ: جمعه, 10 شهریور 1391
2012-08-30
در ادامه برنامه هفته گذشته براى فردا، ناديا رياضتى به بررسى لوح دنيا، يکى از آثار حضرت بهاءاللّه، مي پردازد۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 شهریور - 8/30...