لوح دنیا - قسمت سوم
بخش: برای فردا
مدت: 00:32:25
تاریخ: جمعه, 17 شهریور 1391
2012-09-06
در ادامه بررسی لوح دنیا، يکى از آثار حضرت بهاءاللّه، ناديا رياضتى به برشمردن راه حلّ هایی مي پردازد که حضرت بهاءالله به آنها برای بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران، در آثار خویش اشاره کرده اند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 شهریور - 9/6...