"برای فردا" در شیکاگو - 1
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:12
تاریخ: جمعه, 24 شهریور 1391
2012-09-13
دکتر شاپور راسخ، استاد ادبیات و جامعه شناسی و همینطور مشاور سازمان ملل متحد، یکی از سخنرانان بیست و دومین اجلاس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، در شهر شیکاگو بودند. ایشان چکیده ای از برنامه‌های کنفرانس را در یک سخنرانی با عنوان "بسوی فردایی روشنتر" بیان کردند و راهکارهای رسیدن بسوی فردایی روشنتر را توضیح دادند. برای فردا، برنامه این هفته را به این سخنرانی اختصاص داده است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 شهریور - 9/13...