"برای فردا" در شیکاگو - 4
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:07
تاریخ: جمعه, 14 مهر 1391
2012-10-04
میهمان این هفتۂ "برای فردا" آقای پیام زمانی، بازرگان موفق هستند، که ویژگی های تجارت خودش را با شما در میان میگذارند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 مهر- 10/4...