"برای فردا" در شیکاگو - 5
بخش: برای فردا
مدت: 00:16:49
تاریخ: جمعه, 21 مهر 1391
2012-10-11
بسیاری از خانواد‌های ایرانی که به خارج از ایران مهاجرت کرده اند، در کشور مقصد، صاحب فرزند شده اند. علی‌ رغم اینکه ممکن است، بسیاری از آنها حتّا به زادگاه مادری خویش نیز سفر نکرده باشند، علاقه بسیاری به ایران و فرهنگ کشور مادری خویش دارند. یکی‌ از این جوانها "روکسانا پیرنیا" است که برنامه "برای فردا" فرصت داشت تا با او ملاقات کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 مهر - 10/11...