"برای فردا" در شیکاگو - 6
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:37
تاریخ: جمعه, 28 مهر 1391
2012-10-18
گفتگوی این هفتۂ "برای فردا" در بارۂ سخنرانی دکتر فرح دوستدار، نویسنده و محقّق در علوم اجتماعی و دارای درجه دکترا در فلسفۂ سیاسی است، که در کنفرانس امسال انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، با عنوان "نقش زنان در گذار به دمکراسی" ارايه شد۰
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 مهر - 10/18...