"برای فردا" در شیکاگو - 7
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:31
تاریخ: جمعه, 05 آبان 1391
2012-10-25
گفتگوى این هفته "برای فردا" با دکتر بهروز ثابت، استاد فلسفه و تعلیم و تربیت است در مورد " ابعاد جهانی آموزه های تربیتی و فرهنگی ایران"، موضوع سخنرانی ایشان در بيست و دومين کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، در شهر شیکاگو.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 آبان - 10/25...