برای فردا در شیکاگو - 8
بخش: برای فردا
مدت: 00:21:25
تاریخ: جمعه, 15 دی 1391
2013-01-03
در این قسمت از برنامه "برای فردا" شاهد گفتگوی سنا روحانی خواهید بود با دکتر ناناز پیرنیا، روان درمانگر و مشاور خانواده، پیرامون بیماری شایع عصر مدرن، استرس و اضطراب. دکتر پیرنیا در ادامه به نحوه پیشگیری از این بیماری نیز می‌‌پردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 دی‌ - 01/03...