برای فردا در شیکاگو - 10
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:10
تاریخ: جمعه, 03 آذر 1391
2012-11-22
خاطرات یوتاب یکی از هزاران داستان مردمانی است که داستان ایشان همواره نشنیده مانده و زندگی ایشان در ابری از افسانه های شگفت انگیز از دید مردمان پنهان مانده است، داستانی است از آنچه که دل ها را برای درد دل ها به هم میپیوندد، عشق.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 آذر- 11/22...