برای فردا
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:31
تاریخ: يكشنبه, 19 آذر 1391
2012-12-08
در برنامه این هفته "برای فردا" سنا روحانی گفتگویی خواهد داشت با سیاوش خانجانی، از بستگان جمال الدین خانجانی، یکی‌ از هفت مدیر سابق جامعه بهائی در ایران، که به بیست سال زندان محکوم شده است. در این گفتگو به موقعیت کنونی بهائیان در ایران نیز پرداخته می‌ شود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 آذر - 12/6...