برای فردا
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:12
تاریخ: جمعه, 08 دی 1391
2012-12-27
سهیلا و سهراب بلوری در تانگا مدیران مدرسه ی دریای نور"Ocean of Light" هستند. برنامه ی این هفته "برای فردا" گفتگویی است با این زوج در ارتباط با سیستم آموزشی این مدرسه و فعالیت های آن.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 دی - 12/27...