زندانیان مادر و کودکان زندانی
بخش: برای فردا
مدت: 00:29:44
تاریخ: جمعه, 22 دی 1391
2013-01-10
برنامه ی این هفته ی برای فردا به موضوع موقعیت زندانیان مادر و کودکان زندانی میپردازد. میهمان این برنامه خانم نادیا ریاضتی ، پژوهشگر جامعه شناس و روانشناس خواهد بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 دی‌ - 01/10...