زنان، زندان و مادری
بخش: برای فردا
مدت: 00:31:14
تاریخ: پنجشنبه, 28 دی 1391
2013-01-16
"گفتگوی سنا روحانی با نادیا ریاضیتی، پژوهشگر روان شناس، در ارتباط با زنان، زندان و مادری و انتظارات جامعه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 دی‌ - 01/17...